inbound marketing, wizerunek przedsiębiorstwa, podatki zagraniczne, spółka komandytowa, bezrobocie, składka VAT, jak założyć spółkę w Estonii, doradca podatkowy, księgowy


Spółka cywilna w Estonii jest przedsiębiorstwem, którego udziałowcami jest minimum dwóch lub więcej partnerów, działającym na umowie cywilnoprawnej. Przy tej spółce nie ma mowy o kapitale zakładowym oraz obowiązku rejestracji umowy w rejestrze handlowym. Spółkę partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć co najmniej dwóch wspólników, przy czym jeden musi być tzw. komplementariuszem, a drugim komandytariuszem. Opłata za wpis do rejestru handlowego to 500 EEK. Przy tworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał założycielski wynosi 40 tys. EEK, a nominalna wartość jednego udziału 100 EEK. Opłata za wpis do rejestru handlowego wynosi 0,2% od nominalnego kapitału założycielski ego. W spółce akcyjnej minimalny kapitał założycielski wynosi 400 EEK, a nominalna wartość akcji 10 EEK, a opłata za wpis jest na tej samej zasadzie, co opłata za wpis w spółce partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością. W Estonii można założyć oddział firmy. W tym celu wymagane są następujące dokumenty: wniosek firmy, wyciąg z rejestru handlowego, zezwolenie na powołanie przedstawicielstwa/filii, postanowienie o powołaniu dyrektorów przedstawicielstwa, kopię aktu założycielskiego firmy, dane adresowe. Wpis do rejestru wynosi 500 koron. CIT- podlegają opodatkowaniu jedynie faktyczne płatności dokonywane przez przedsiębiorców na rzecz rezydentów i nierezydentów. Standardowa stawka wynosi 20%PIT- 22% a kwota wolna od podatku to w skali roku 24 tys. EEK. VAT- podstawowa stawka to 18%. W szczególnych przypadkach może wynosić 5% i 10%. Cudzoziemiec, który zamierza podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, musi mieć pozwolenie na pobyt i prace. Z obowiązku tego nie są zwolnieni nawet członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek. Zgodnie z estońskim prawem liczba rocznych pozwoleń na pracę nie może przekroczyć 0,05 procent stałych mieszkańców kraju (1,5 min osób). Pobyt, który nie przekracza 90 dni, nic wymaga legalizacji. Po upływie trzech miesięcy trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia. Żeby je uzyskać wystarczy między innymi mieć zatrudnienie lub prowadzić działalność gospodarczą.

Obywatel Unii, który stara się o pracę, ma obowiązek zarejestrowania się w urzędzie pracy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pozwolenia na pobyt. Pozwolenie wydawane jest na pięć lat, po tym czasie może być automatycznie przedłużone. Wnioski w sprawie zezwoleń można składać w Estońskim Urzędzie do spraw Obywatelstwa i Migracji, w wojewódzkich delegaturach urzędu lub też w Ambasadzie Estonii w Warszawie. Zasady zakładania firmy w Estonii reguluje Kodeks Handlowy Republiki Estonii. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może na własne życzenie dokonać wpisu do Rejestru Handlowego, o ile jest płatnikiem VAT-u, W wypadku spółki cywilnej (TÜ) nie ma wymogów odnośnie do minimalnego kapitału spółki ani obowiązku rejestracji umowy. W obydwu wypadkach oplata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 500 EEK (koron estońskich). Spółkę partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością (UÜ) może utworzyć co najmniej dwóch wspólników. I tu oplata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 500 EEK. Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi 40 tys. EEK. Spółka musi mieć niezależnego audytora. Opłata za wpis do Rejestru Handlowego wynosi 0,2 proc. kapitału założycielskiego (minimum 3 tys. EEK, maksimum 20 tys. EEK).
Z kolei minimalny kapitał założycielski dla spółki akcyjnej ustalono na poziomie 400 tys. EEK. Za wpisanie takiej działalności do rejestru przedsiębiorca zapłaci tyle samo, ile w wypadku spółki z o.o.
W Estonii nie ma specjalnych wymogów dotyczących zakładania kont bankowych. Należy w tym celu jedynie przedłożyć dokument tożsamości i wypełnić stosowne formularze. Osoba fizyczna za założenie konta zapłaci 30 EEK, a prawna 300 EEK. Nie ma ograniczeń odnośnie do alokacji kapitału przez obywateli UE w bankach estońskich, kupna papierów wartościowych i kredytowania.
Podstawowa składka podatku VAT wynosi 18%, obniżone 5% i 0%.Osoby prawne są ustawowo zwolnione z podatku dochodowego w razie zainwestowania wypracowanego zysku w rozwój firmy. W pozostałych wypadkach stawka podatku wynosi 26%. Podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym samozatrudnionych) wynosi 24% (stawka podstawowa} i 10% (stawka ulgowa). Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 16,8 tys. EEK. Od kwoty wynagrodzenia brutto wyłącznie pracodawca odprowadza 33% podatku socjalnego (13% na ubezpieczenie zdrowotne i 20%, na ubezpieczenie socjalne). Składka na fundusz bezrobocia wynosi 0,5% od wynagrodzenia brutto (tyle opłaca pracodawca) i 1% (tyle opłaca pracownik).
Polska i Estonia nic mają umowy o ubezpieczeniu społecznym. To znaczy, że polskie przedsiębiorstwa świadczące usługi w tym kraju muszą opłacać za swoich pracowników składki na ZUS także w Estonii.

przeczytaj cały artykuł "A może Estonia?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.